pondělí 1. února 2010

Vývoj překladů

Každý člověk se během svého života neustále mění. Často jsou to drobné nenápadné rozdílnosti, které ale s léty přibývají na velikosti. Stejně tak je tomu s překlady. Za těch nějakých pět let, co se překladům věnuji jsem si značně rozšířil slovní zásoby (jak českou, tak anglickou - pro dobrý překlad je třeba obojí), tak vylepšil chápání gramatiky i celé struktury a provázanosti textů.
Teď mám skvělou možnost to skutečně srovnat - jak už jsem psal, dokončuji překlad o Hvězdných Vlcích, který jsem zahájil už na začátku října 2005 (!), a pak ho na čtyři a půl roku odložil. Někdy se skoro musím smát té úrovni. Pár vět jsem dokonce nucen i překládat znovu. Zjistil jsem, že dříve jsem nevěnoval takovu pozornost detailům ve větné stavbě a mírně i text poupravoval (samozřejmě ne významově).
Trochu úprav teď ale potřebovala hlavně čeština. Co mě trochu překvapilo, bylo zjištění, že jsem dříve zřejmě psal s méně překlepy, to teď asi způsobuje rychlejší psaní. Na druhou stranu si kontrola pro změnu zase třeba vyžádala změnit slovosled či použít nějaké vhodnější synonymum.
Stejné to je asi i se všemi ranějšími články. Dobrá zpráva pro vás je ta, že na novém webu budou všechny texty v revidované podobě se sjednoceným překladem specifickým výrazů (alespoň jsem se o to snažil). Myslím, že to bude skutečný rozdíl a mnohem příjemnější čtení.

Žádné komentáře:

Okomentovat